Kağıt & Karton Kimyasalları

Özellikle makine duruşları sırasında tüm sistemin olası slime, yapışkan ve pitch depositlerinin temizlenmesinde kullanılan özel kimyasallardır.
Makine brokelarının yanı sıra, atıklı kağıtlarda hamur hazırlanmasına yardımcı olan, özellikle slushing süresini kısaltıp, elyafın açılmasına yardımcı özel kimyasallardır.
Atıklı kağıt üretiminde mürekkebin uzaklaştırılmasına ve hamurun ağartılmasına yönelik kullanılan kimyasallardır. Pulperden uygulanabilen kimyasallarımız sayesinde deinking işleminde kullanılan kimyasal sayısının azalmasının yanı sıra hamur kalitesinde gelişme sağlamaktayız. Özellikle son ürün beyazlıklarında geleneksel metotlara göre 2-3 puan ISO Beyazlık artışı öngörülmektedir.
Yaş kısımda kullanılan kimyasallar ve atık kağıt karakteristiğine göre değişiklik gösteren yük dengesini anyonik kirliliği dengeleyerek kontrol altına alan yüksek katyonik içerikli kimyasallarımızdır.
Özellikle yazı tabı ve karton üretiminde kağıdın mukavemet karakteristiğini çok fazla etkilemeden kalınlık artırılmasına yönelik kimyasallarımızı içerir.
Selülozun doğal yapısında bulunan yağ asitleri, reçine asitlerinin oluşturduğu pitch’lerin sistem içerisinde, borular ve depolarda deposit oluşturmasını önlemeye yarayan kimyasallarımızdır. Kullanılan selülozun pitch içeriği ve kağıt üretim prosesine göre özel kimyasal programlarımızı içerir.
Atıklı üretimde kullanılan ham maddenin içeriğinde bulunabilen, hot melt, yapıştırıcı gibi hidrofobik yapıdaki kimyasalların özellikle elek ve keçede birikmesini önleyici programlara ait kimyasallarımızı içerir. Özel kimyasallarımız yapışkanların mekanik ayrıştırma ünitelerinden uzaklaştırmasına yardımcı olurken elek ve keçenin temiz kalması sağlar.
Tüm kağıt üretim proseslerinin organik ve inorganik depozitlerin oluşmasını engelleyen kimyasallarımızdır. Özellikle sistem ve kullanılan ham maddeye uygun depozit önleme programlarımız vardır. Yaş kısmın yanı sıra kurutma silindirlerinin de temiz kalmasını sağlayan özel kimyasallarımızı içerir.
Kağıt ve karton üretiminde, ister atıklı ister selüloz olsun, tüm kalitelerde istenilen Kuru Mukavemet değerlerine ulaşmayı sağlayan nişasta bazlı olmayan özel ürünlerimizi içeren grup kimyasallarımızdır.
Geleneksel EPA teknolojisinin yanı sıra uzun raf ömrü ve yüksek konsantrasyonda, kağıt ve kartona istenilen yaş mukavemet değerlerini sağlayan özel kimyasallarımızdır.
Kağıt prosesinde oluşabilecek tüm köpükleri kontrol altına alabilen, ester, yağ, silikon ve su bazlı özel ürünlerimizi içerir.

Kağıt prosesinde kağıt makinasının verimli çalışabilmesi için gereken mikrobiyolojik yükü kontrol altına alarak slime ve depozit oluşumunu engelleyen kimyasallardır.  Geleneksel biyositlerin yanı sıra bakterilerin zamanla adaptasyon gösteremediği özel ürünlerimizi de içerir.

Kağıt üretimin DAF ve Kroftaların verimli çalışarak elyafın geri kazanılmasının yanı sıra suyun tekrar sistemde kullanılmasını sağlayan coagulant ve flokulant polimer grubu kimyasallarımızdır.
Kağıt üretiminde retansiyonu kontrol altında tutarken drenajı arttırarak makine verimliliğini destekleyen özel polimerlerimizi içeren grubumuzdur.