Tissue Kimyasalları

Özellikle makine duruşları sırasında tüm sistemin olası slime, yapışkan ve pitch depositlerinin temizlenmesinde kullanılan özel kimyasallardır.
Makine brokelarının yanı sıra, atıklı kağıtlarda hamur hazırlanmasına yardımcı olan, özellikle slushing süresini kısaltıp, elyafın açılmasına yardımcı özel kimyasallardır.

Atıklı kağıt üretiminde mürekkebin uzaklaştırılmasına ve hamurun ağartılmasına yönelik kimyasallardır. Pulperden uygulanabilen kimyasallarımız sayesinde deinking işleminde kullanılan kimyasal sayısının azalmasının yanı sıra hamur kalitesinde gelişme sağlamaktayız. Özellikle son ürün beyazlıklarında geleneksel metotlara göre 2-3 puan ISO Beyazlık artışı öngörülmektedir.

Selülozun doğal yapısında bulunan yağ asitleri, reçine asitlerinin oluşturduğu pitch’lerin sistem içerisinde, borular ve depolarda deposit oluşturmasını önlemeye yarayan kimyasallarımızdır. Kullanılan selülozun pitch içeriği ve kağıt üretim prosesine göre özel kimyasal programlarımızı içerir.

Atıklı üretimde kullanılan ham maddenin içeriğinde bulunabilen, hot melt, yapıştırıcı gibi hidrofobik yapıdaki kimyasalların özellikle elek ve keçede birikmesini önleyici programlara ait kimyasallarımızı içerir. Özel kimyasallarımız yapışkanların mekanik ayrıştırma ünitelerinden uzaklaştırılmasına yardımcı olurken elek ve keçenin temiz kalması sağlar.

Tüm kağıt üretim proseslerinde organik ve inorganik depozitlerin oluşmasını engelleyen kimyasallarımızdır. Özellikle sistem ve kullanılan ham maddeye uygun depozit önleme programlarımız vardır. Yaş kısımın yanı sıra kurutma silindirlerinin de temiz kalmasını sağlayan özel kimyasallarımızı içerir.
Tissue üretiminde isteğe göre yüzey ve kütle yumuşaklığını sağlayan özel ürünlerdir. Kağıt üretim prosesine bağlı olarak, pulperden yankee yüzeyine kadar farklı noktalardan uygulanabilen kimyasallarımız vardır.

Tissue üretiminde, ister atıklı ister selüloz olsun, tüm kalitelerde istenilen kuru mukavemet değerlerine ulaşmayı sağlayan nişasta bazlı olmayan özel ürünlerimizi içeren grup kimyasallarımızdır.

Geleneksel EPA teknolojisinin yanı sıra uzun raf ömrü ve yüksek konsantrasyonda, tissue’ya istenilen yaş mukavemet değerlerini sağlayan özel kimyasallarımızdır.
Geleneksel yaş mukavemetler dahil olmak üzere kullanılan yaş mukavemet kimyasalının elyaf ile bağ yapmasını destekleyerek daha düşük yaş mukavemet kullanımı ile hedef değerlere ulaşılmasını sağlayan kimyasallardır.
Tissue prosesinde oluşabilecek tüm köpükleri kontrol altına alabilen, ester, yağ ve su bazlı özel ürünlerimizi içerir.

Tissue prosesinde kağıt makinasının verimli çalışabilmesi için gereken mikrobiyolojik yükü kontrol altına alarak slime ve depozit oluşumunu engelleyen kimyasallardır. Geleneksel biyositlerin yanı sıra bakterilerin zamanla adaptasyon gösteremediği özel ürünlerimizi de içerir.

Kağıt üretimin DAF ve Kroftaların verimli çalışarak elyafın geri kazanılmasının yanı sıra suyun tekrar sistemde kullanılmasını sağlayan coagulant ve flokulant polimer grubu kimyasallarımızdır.
Özellikle atıklı tissue üretiminde retansiyonu kontrol altında tutarken drenajı arttırarak makine verimliliğini destekleyen özel polimerlerimizi içeren grubumuzdur.

Tissue üretiminde zamanla, atıklı kağıt ve/veya yaş mukavemet kaynaklı oluşabilecek elek kirlenmelerini geciktirmesinin yanı sıra, kirlenen eleklerin detaylı bir şekilde temizlenmesini sağlayan kimyasallarımızı içerir. Bu ürünlerimiz makine ve sistem şartlarına göre on-line yada off-line uygulanabilir.

Tissue üretiminde keçelerin verimliliğini ve ömrünü uzatmak amaçlı, on-line ve off-line olarak uygulanabilen kimyasallarımızı içerir.
Tissue üretim tipine ve makine tasarımına göre farklılıklar gösteren kimyasal grubumuzdur. Özellikle yapışma etkisi ile hem yankee yüzeyini korur hem de gerekli olan krep ve uzama değerlerine ulaşılmasını sağlar.

Tissue üretim tipine ve makine tasarımına göre farklılıklar gösteren kimyasal grubumuzdur. Özellikle sıyırma etkisi ile hem yankee yüzeyini korur hemde gerekli olan krep ve uzama değerlerine ulaşılmasını sağlar. Gerekli yağlamayı yaparak raspa kullanım sürelerini uzatır.

Tissue üretim tipine ve makine tasarımına göre farklılıklar gösteren kimyasal grubumuzdur. Özellikle yankee yüzeyindeki kaplamanın yanı sıra yankee yapıştırıcı ve sıyırıcı kimyasallarımızın performansını da destekler.