ÇEVRE POLİTİKASI

Yaşadığımız çevrenin korunmasının ve iyileştirilmesinin, işimizin ayrılmaz bir parçası olduğu bilincinden hareketle; ürünlerimizin, girdilerimizin ve faaliyetlerimizin kalitesini, çevreye olan etkilerini en aza indirerek daha da artırmayı hedefliyoruz. Temeli “Önce insan” olan yönetim anlayışını benimseyen Deteks Kimya Sanayi AŞ. Çevrenin korunmasını yasal gerekliliklerin ötesinde, topluma olan saygının bir göstergesi olarak kabul etmiştir.

Bu nedenle;

Çevreyi temizlemek yerine kirletmemek düşüncesi ile çevre tahribine neden olan unsurları kontrol altına almak, azaltmak ve önlemek,

Çevresel performansımızı ve kalitemizi sürekli iyileştirmek, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin ve toplumun çevre bilincinin artırılmasına katkıda bulunmak,

Gelişen çevre koruma sistemlerini ve tekniklerini izleyerek, küresel kaynakları etkin kullanmak,

Hurda ve atık oranlarını azaltmak ve bunların değerlendirilmesini takip etmek,

Üretim kaynaklarındaki kirlilik proseslerini ortadan kaldırmak.

Ürünlerimizin yaşam boyu tehlike yaratacak çevresel etkilerini tasarım aşamasında dikkate alarak kirlilik ve sağlık riski taşımayan hammadde kaynaklarından yararlanmak ve tüm çevre politikamızı sürdürülebilir kılmak hedefimizdir.

Çevre Koruma Faaliyetlerimiz
  • Hava kalitesinin korunması,
  • Su kirliliği kontrolü,
  • Atık yönetimi,
  • Çevre yönetim sistemi
  • Toplumu bilgilendirme olup, tüm çalışanlarımızın yaşanılır bir çevre yaratmak yönünde çaba sarf etmelerini arzu ediyoruz.