İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

DETEKS KİMYA SAN. A.Ş. tüm çalışanlar, girişimciler ve diğer ziyaretçiler de dâhil olmak üzere işyerinde bulunan herkesin sağlık, güvenlik ve refahını sağlamayı taahhüt eder. DETEKS KİMYA SAN. A.Ş., bu kapsamdaki taahhüdünü organizasyon dahilindeki ürünler, hizmetler ve insanlarla ilgili tüm faaliyetlerle birleştirdiği sağlık ve güvenlik yönetimi sistemi yoluyla göstermektedir.

DETEKS KİMYA SAN. A.Ş. içerisinde çalışanlar, yükleniciler ve ziyaretçilerin dikkat etmeleri gereken görevleri vardır; güvenli çalışma sorumluluğunu taşımak, kendi sağlık ve güvenlikleri için tüm makul önlemleri almak ve davranışları sonucu etkilenebilecek diğer tüm insanların sağlık ve güvenliğini göz önünde bulundurmak.

DETEKS KİMYA SAN. A.Ş. ilgili tüm faaliyetlerde ihtiyaç olduğu zaman işletmede çalışanlardan ve/veya dışarıdan hizmet alımıyla uygun uzmanlardan yararlanarak iş güvenliği koşullarını iyileştirmek için tüm makul ve uygulanabilir adımları atacaktır.

DETEKS KİMYA SAN. A.Ş. şu taahhütlerde bulunmaktadır:

  • Tüm çalışanların, yüklenicilerin ve ziyaretçilerin İSG’yi iyileştirmek için alınacak önlemlerin geliştirilmesi ve desteklenmesi kapsamında etkin katılımını teşvik ederek bir iş güvenliği kültürü oluşturmak
  • Organizasyon içinde etkili İSG uygulamalarını desteklemek ve herkese ulaştırmak için ilgili politikalar, prosedürler, sistemler, bilgilendirme, eğitim, tanıtım programları ve organizasyonel yapılanmalar oluşturmak ve sürdürmek
  • Yürürlükteki tüm İSG ile ilgili mevzuat, düzenlemeler ve standartlarıyla uyumlu olmak ve bunu sürdürülebilir kılmak
  • Organizasyon kapsamındaki risklerle ilgili ve bunlara uygun risk ve tehlike yönetim sistemleri uygulamak
  • Kontrollü çalışma için güvenli çalışma alanı ve donanım sağlamak
  • Tüm ilgili personel için uygun İSG eğitimi sağlamak
  • İşyerindeki sağlık ve güvenliği geliştirmek için yıllık bir İSG programı oluşturmak
  • İSG performansını sürekli olarak iyileştirmek için yeterli kaynak ayırmak
  • Çalışanlar için düzenli olarak sağlık gözetimi sağlamak
Tüm olaylara aktif olarak müdahale etmek, bunları soruşturmak ve yaralanan çalışanların uygun işlere, hak taleplerinin adil yönetimi ve rehabilitasyon uygulamaları yoluyla ilk fırsatta geri dönmesini sağlamayı, beyan ve taahhüt ederiz.