SIFIR ATIK

Sıfır Atık”; israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir.

Sıfır Atık Sistemi, firma, kurum veya kuruluşların Sıfır Atık’a dahil olabilmesi için uygulaması gereken adımlardan oluşan 7 aşamalı yol haritasıdır.

  1. Odak noktalarının belirlenmesi,
  2. Mevcut Durum Tespiti,
  3. Planlama,
  4. İhtiyaçların Belirlenmesi & Temin,
  5. Eğitim &Bilinçlendirme
  6. Uygulama
  7. Raporlama

Deteks Kimya12/07/2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır AtıkYönetmeliği’nce Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ni kurarak Sıfır Atık Belgesi‘ni almaya hak kazanmıştır.