SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE UYUM SİSTEMLERİ

KURUMSAL YÖNETİM SİSTEMLERİ

1995 yılından beri ISO sertifikalarına sahip olan Deteks Kimya Sanayi A.Ş., 2020 yılında CTR Uluslararası Belgelendirme ve Ltd. Şti. tarafından yapılan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ve 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi denetimlerinden başarıyla geçerek revizyonlara göre yeni sertifikalarını almaya hak kazandı.

Kurumumuz denetim süresince, süreç yönetimi ve performansı, iyileştirici faaliyetlerin ve uygunsuzlukların yönetimi, risk ve fırsat değerlendirmeleri, müşteri/çalışan memnuniyeti, iş sağlığı ve güvenliği, çevresel risk analizleri, çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin korunması için uygulanan yöntemler, çalışanlarda yönetim sistemleri farkındalığı gibi birçok alanda entegre şekilde incelendi.

Ayrıca 2021 yılında pazarda müşteriler tarafından bazı ürünlere yönelik talep edilen KOSHER, HELAL ve GOTS belgeleri süreçleri tamamlandı. Tam 5 farklı ürün için, özellikle söz sahibi olunmak istenen şeker fabrikalarının talep ettiği Kosher ve Helal sertifikaları alındı. İhracatçı tekstil firmaları tarafından talep edilen GOTS Belgesi ise 9 farklı ürün için sağlandı.

Yine tekstil sektöründe ihracat yapan müşterilerimizin tedarikçilerinden talep ettiği ZDHC Level 3 belgesi için de 2021 yılında 30 farklı ürün kapsamında başvuru yapıldı. Firma denetimi ise belge denetçisi TÜV Rheinland tarafından fabrikada yapılan saha gezisinin ardından tamamlanmdı.  Denetimler sonucu Deteks Kimya 2022 yılında ZDHC Level 3 belgesini almaya hak kazandı.

Küresel ölçekte yaşanan iklim değişiklikleri ve çevreyle ilgili değişimlerin etkileri sürdürülebilirlik kavramını öne çıkarıyor. Sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi, uygulama açısından işletme faaliyetleri içinde, özellikle üretim süreçlerinin yönetilmesinde mevcut teori ve yaklaşımların bir çatı altında toplanıp irdelenmesini gerektiriyor.

EcoVadis, bu yönde yapılan çalışmalarla dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeyi amaçlıyor. 2007 yılında kurulan EcoVadis platformu, kurulduğu andan bu yana, 65 bini aşkın derecelendirilmiş şirketten oluşan küresel bir ağ oluşturarak dünyanın en büyük ve en güvenilir iş sürdürülebilirliği derecelendirme sağlayıcısı haline geldi. Sürdürülebilir tedarik zinciri alanında en güvenilir işletme olarak tanınan EcoVadis, dünya çapında ofisleri bulunan ve 50’yi aşkın ulustan oluşan bir ekip tarafından yönetiliyor.

Deteks Kimya, sürdürebilirlik hedeflerinin uzantısı olarak Ecovadis platformuna kayıt olarak denetime tâbi tutuldu. 2021 yılında tamamlanan denetim sonucunun gelecek yıl puanlanarak paylaşılması bekleniyor. Açıklanan sonucun ardından yapılacak faaliyet planlarıyla bu sürecin daha da iyileştirilmesi planlanıyor.

KVKK'ya UYUM PROJESİ

Günümüzde bireylere ilişkin çeşitli veriler, gelişen teknolojinin de etkisiyle her gün farklı platformlarda kolaylıkla işlenerek aktarılabiliyor. Bu verilerin işlenmesi kimi zaman işlerin yürütülmesinde kolaylık ve avantajlar sağlasa da kimi zaman kişisel güvenlik açısından birtakım riskleri beraberinde getiriyor. Deteks Kimya başta temel hak ve özgürlüklerin korunması olmak üzere, etik değerlere saygı, özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunmasını öncelikli ilkeler olarak benimsiyor. Bu kapsamda hukuk danışmanımız ile yürüttüğümüz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyum projesini Mart 2020’de tamamladık ve şirket içi farkındalık artırma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz.

ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Üçlü Sorumluluk,

Kimya Sanayi tarafından tüm dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Teknik Emniyet konularında uygulanmakta olan bir taahhüt programıdır.

Deteks Kimya Sanayi A.Ş, insan ve çevre sağlığına duyduğu üst düzey hassasiyetten ötürü 1993 yılında bu taahhüde imza attı ve tüm organizasyonu dâhilinde taahhüdün gerekliliklerine harfiyen uyum sağladı.

Üçlü Sorumluluk Taahhüdü’ne bağlı olan Deteks Kimya Sanayi A.Ş, operasyonlarını üzerine düşen sorumlulukların bilinciyle gerçekleştirmeye önem veriyor. Tüm süreçlerimiz dâhilindeki operasyonlarımızı, süreğenlik ve verimliliği sağlamak üzere, çevreyle uyumlu şekilde sürdürüyoruz. Gezegenimizin gelecek nesiller için yaşanabilir bir yer olmasını, ancak çevre üzerindeki etkimizi en aza indirerek ve çevreye duyarlı süreçler uygulayarak sağlayabileceğimizin bilincindeyiz. Yapılan her çalışmada çevreye saygılı olmaya çalışıyor, kaynakların kullanımında akılcı davranıyoruz.

Deteks Kimya Sanayi A.Ş olarak, Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik kapsamında, 2021 yılı süresince sera gazı emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve doğrulanması işlemleri için bir yol haritası belirledik; 2022 yılında ise 14064–Kurumsal Karbon Ayak İzi hesaplanması yaparak bu hesaplamayı bağımsız bir kuruluşa doğrulatmayı hedefliyoruz.

Bu hesaplamanın ardından, 2023 yılından itibaren 14067– Ürün Karbon Ayak İzi hesaplamalarına başlayacak ve Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında CBAM protokolüne hazırlık yapacağız. Bu hesaplamalardan çıkacak sonuca göre karbon salımının azaltılması, Deteks Kimya Sanayi A.Ş’nin öncelikli hedefleri arasında.

Fabrikamızda atık sulardan belirli ve düzenli aralıklarla numune alınarak KOİ ölçümleri yapıyoruz. Uygun sonuç çıkmaması halinde gerekli ilavelerle atık su deşarj edilmeden önce değerler olması gereken aralığa getiriliyor ve deşarj işlemi ancak bu aşamadan sonra gerçekleştiriliyor.

Deteks Kimya Sanayi A.Ş. olarak, önümüzdeki yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmenin büyük önem arz ettiğinin bilincindeyiz.

Enerji Verimliliği,

Türkiye’nin 2023 enerji stratejisi kapsamında yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payının %23’ten %30’a çıkarılması hedefleniyor. Bu kapsamda Deteks Kimya San. A.Ş., mevcut tüketiminin bir kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayabilme konusunda ilerlemeyi hedefliyor. Bunu yaparken prosesinde kullanmakta olduğu elektrik enerjisinin de verimliliğini artıracak çalışmalara yöneliyor.

2021 yılı süresince enerji verimliliği kapsamında, İstanbul Sanayi Odası iş birliği ve aracılığı ile ESCON firmasına çeşitli ölçümler yaptırılarak, ana ve yardımcı ekipmanların nasıl daha etkili ve verimli kullanılabileceği hesaplandı. Raporun çıktısı yönetimle paylaşıldı ve gelecek yıllarda yapılacak yatırımlar bu rapor dâhilinde planlandı.

2019 yılından beri süregelen pandemi koşullarında sürekli çalışma sağlanabilmesi için tüm tedbirler alındı. Süreç içinde kurumumuz dâhilinde ciddi sonuçları olan bir  vakayla karşılaşılmadı. Çalışanlarımız aşı sürecinde teşvik edilerek kurumumuzdaki tüm personelin aşılanması sağlandı. Önlemler ilgili bakanlıkların öneri, kural ve tavsiyeleriyle paralel olarak güncellendi.

Çevreye ve İnsan Sağlığına Duyarlılık ve Güvenilirlik,

Deteks Kimya Sanayi A.Ş. her alanda uyguladığı sürdürülebilirlik felsefesini çevreci yaklaşımına da yansıtıyor. Deteks Kimya Sanayi A.Ş. Ar-Ge bölümü altında yaptığı çalışmalarla toplumsal ihtiyaçları ve sektördeki yenilikleri izleyerek sürdürülebilir bir çevre için doğa dostu ürünler üzerinde çalışıyor. Özellikle kimyasal madde kullanımı konusunda Avrupa Birliği Direktifleri, REACH ve ulusal yönetmeliğin gerektirdiği biçimde hareket ediyoruz. Bu amaçla gerek geliştirme çalışmalarında gerekse üretim aşamasında insan sağlığı ve çevreyle ilgili tedbirlerin artırılmasına yönelik yöntem ve maddeleri araştırıyoruz.

2021 yılında Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması Yönetmeliği kapsamında, imalatçı rolünde olduğumuz ürünler kaydedilmeye başlanarak ön kayıtları gerçekleştirildi. 2022 yılı süresince bu ürünlerin kesin kayıtlarının tamamlanması bekleniyor.

2021 yılında, önceki yıllarda alınmış TÜBİTAK başarı belgesine istinaden başlatılmış olan KOSGEB Tekno yatırım projesi kapsamında atık yağların proseslerde yeniden kullanılmasına olanak sağlayacak emülgatör projemizle, yenilenebilir ve çevreci yaklaşımımızı sürdürmekte ne kadar kararlı olduğumuzu bir kez daha göstermiş bulunuyoruz. Onay aldığı takdirde projemizin ülkemize katma değer sağlayacağına ve Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında çevreci, karbon salımını azaltıcı ve sürdürülebilirliğe değer katan bir proje olacağına inancımız tam.

Çevre Yönetim Sistemi ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi gerekliliklerini şirketimizde ilk günden itibaren yerine getirmeyi sürdürüyoruz. Gönüllü ve bilinçli olarak uygulamalarda yer almaları konusunda çalışanlarımızı da teşvik ediyoruz. 2020 yılından bu yana tüm dünyayla beraber mücadele ettiğimiz Covid-19 Pandemisi sürecinde tüm çalışanlarımızın işyerinde geçirdikleri süre boyunca sağlıklarını korumalarına öncelik veriyor ve bu bağlamda her türlü önlemleri almaya devam ediyoruz.

İş güvenliği ve sağlık hizmeti danışmanlığımız OSBG şirketi tarafından sağlanıyor. İş güvenliği uzmanımız ile haftada bir kez kurul toplantısı gerçekleştiriyoruz. Ayrıca fabrikamız ayda bir kez işyeri hekimimiz tarafından ziyaret ediliyor. Yıllık rutin çalışan sağlık taramalarıyla birlikte, iş güvenliği iç denetimleri de yerine getiriliyor.

Atık Yönetimi,

2021 yılı süresince ürettiğimiz atıkları lisanslı geri dönüşüm firmalarıyla birlikte çalışarak bertaraf ettik. Tüm çalışanlarımızın katılımıyla gerçekleştirilen Genel Çevre Eğitimi’yle personelimiz atık yönetimi konusunda bilgilendirildi ve kimyasal dökülmelere karşı yapılan tatbikatlar aracılığıyla bilgileri pekiştirildi.

2021 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından şirketimizde gerçekleştirilen denetim sonucunda elde ettiğimiz uygunluk belgesiyle, Endüstriyel Atık Yönetimi planımız ve Tehlikeli Atık Geçici Depolama iznimiz onaylanarak yürürlüğe girdi.